ErgoEden Sp. z o.o. 

Jurowce, ul. Krótka 4 16-010 Wasilków 
KRS 0000520506 
NIP PL 9662093241 
NIP 9662093241
REGON 200875040

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 


Nr konta 70 1140 2004 0000 3202 7526 8903 mBank 
Wysokość kapitału zakładowego 5000 zł 

e-mail: biuro@ergoeden.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone dla ErgoEden sp. z o.o.   Kreacja marki: time2art.pl & Neptune Design