Opis wyników badań nad kratką autoaktywną w zakresie jej skuteczności.

 1. Badania przeprowadzono w pomieszczeniu o kubaturze [2,4 x 2,4 x 2,6 (m)] 15 m3 (łazienka) plus 182 m3 pomieszczeń dodatkowych (pokoje) - na jednym poziomie.
 2. Przewód wentylacyjny o przekroju 14 x 14 cm i wysokości 5 mb - wydajność przewodu wentylacyjnego około 45 - 46 m3/h.
 3. Okres badań: zima 2014.
 4. Pomiary wykonano miernikiem niemieckiej firmy VOLTCRAFT CO-60.
 5. Jedynym wskaźnikiem określającym przydatność kratki wentylacyjnej jest jakość powietrza jaką utrzymuje, a więc:

  a) zawartość CO2 - (czyste powietrze; 800 - 1600 ppm);
  b) wilgotność powietrza - względna (idealna 40 - 60%);
  c) utrzymanie temp. powietrza większej niż w pomieszczeniach obok (oszczędność energii).

 6. Poniższe wykresy pokazują średnie wartości w/w parametrów (5 a,b,c) są prawidłowe.

  Błędem jest określanie przydatności kratek poprzez przykładanie do nich zapałek, zapalonych papierów czy anemometra. Mogą one zachować normatywne wartości CO2 czy wilgotności (klasyczna kratka, przysłona), lecz będą emitowały w przestrzeń olbrzymie ilości ogrzanego powietrza (energii), tj. jedna przysłona około 15 - 80 m3/h. Są to olbrzymie straty drogocennej energii. W związku z tym stworzono kratkę autoaktywną.
  Uwaga: Jeżeli w pomieszczeniach mieszkalnych brak jest wentylacji nawiewowej, należy systematycznie wietrzyć mieszkanie lub korzystać z mikrowentylacji.

BADANIA KRATKI KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ

Kratka tradycyjna   |   Kratka autoaktywna

Badanie kamerą termowizyjną kratki autokatywnej.

RÓŻNICA TEMPERATUR W POMIESZCZENIU Z KRATKĄ AUTOAKTYWNĄ A POMIESZCZENIEM ZEWNĘTRZNYM

różnica temperatur w pomieszczeniu z kratką autoaktywną a pomieszczeniem zewnętrznym

ŚREDNIE WARTOŚCI WILGOTNOŚCI POWIETRZA W POMIESZCZENIU Z KRATKĄ AUTOAKTYWNĄ (ZIMA 2014)

ŚREDNIE WARTOŚCI WILGOTNOŚCI POWIETRZA # W POMIESZCZENIU Z KRATKĄ AUTOAKTYWNĄ (ZIMA 2014)

ŚREDNIE WARTOŚCI CO2 (ppm) W POMIESZCZENIACH Z KRATKĄ AUTOAKTYWNĄ (ZIMA 2014)

ŚREDNIE WARTOŚCI CO2 (ppm) # W POMIESZCZENIACH Z KRATKĄ AUTOAKTYWNĄ (ZIMA 2014


Wszelkie prawa zastrzeżone dla ErgoEden sp. z o.o.   Kreacja marki: time2art.pl & Neptune Design